Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę szamba?

Szambo-betonowe

Podejmując decyzję o budowie szamba, jesteśmy zazwyczaj uzależnieni od dostępu do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Jednak wiele osób zastanawia się, jakie są wymagania dotyczące inwestycji w przydomowe szambo – czy potrzebne jest pozwolenie na jego budowę.

Jak się okazuje, konieczność otrzymania pozwolenia na budowę szamba, zależy od jego pojemności. Wyjaśniamy zatem, jakie są wymagania dotyczące budowy szamba oraz z jakim konsekwencjami przychodzi się zmierzyć w przypadku ich niedopełnienia.

Jakie wymogi są konieczne przy budowie szamba?

W zdecydowanej większości przypadków potrzebne jest pozwolenie na budowę szamba. Fakt ten wiąże się z tym, że budowa szamba betonowego jest związana z wprowadzaniem zmian w ziemi oraz ze stworzeniem konstrukcji mającej wpływ na środowisko. Dlatego wymagane jest zastosowanie specjalnych procedur i uzyskania odpowiednich zezwoleń. W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, budowa szamba podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, właściciel może rozpocząć prace przy budowie szamba, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Dotyczy to jednak zbiorników bezodpływowych, których pojemność przekracza 10 m3 – takie duże szamba wymagają uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Budowa mniejszych szamb wymaga jedynie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji – w zależności od lokalizacji może to być starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. Składa się wówczas jedynie zgłoszenie i jeśli wciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, urząd nie wyda sprzeciwu, można przystąpić do instalacji szamba.

Jakie konsekwencje w przypadku budowy szamba bez zezwolenia?

Należy również pamiętać, że niespełnienie wymogów dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę szamba lub niezgodne z projektem budowlanym wykonanie szamba, może prowadzić do różnego rodzaju konsekwencji. Wśród nich wymienia się kary finansowe lub konieczność likwidacji szamba:

  • zgodnie z ustawą Prawo budowlane, budowa szamba bez pozwolenia jest uważana za naruszenie prawa budowlanego, a za takie naruszenie grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności, wysokość kary grzywny jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku i zależy od licznych czynników, takich jak stopień naruszenia przepisów, skala budowy i jej wpływ na środowisko oraz miejsce, w którym budowa miała miejsce, kary te mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych;
  • jeśli szambo zostało zbudowane bez pozwolenia, to organy administracji publicznej mogą również nakazać jego usunięcie i rozbiórkę, a właściciel może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów takiej operacji.

Co w sytuacji budowy szamba dla domu jednorodzinnego?

W wyjątkowych przypadkach, kiedy pojemność szamba nie przekracza 10 m3, można zatem uniknąć uzyskania pozwolenia na jego budowę. Takie rozwiązanie w większości przypadków jest wystarczające w dla domów zamieszkiwanych przez rodziny do 6 osób. Jednak przed podjęciem decyzji o budowie szamba bez uzyskania pozwolenia, należy skonsultować się z odpowiednimi organami administracji publicznej, aby upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do takiej budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *