Ile razy w roku trzeba wywozić szambo?

ile-razy-w-roku-trzeba-wywozic-szambo

Osoby, które planują instalację szamba na swojej posesji muszą zdawać sobie sprawę z tego, że korzystanie z tego rozwiązania wiąże się z pewnymi przepisami. Wśród nich należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby zbiornik być odpowiednio często opróżniany, a jego zawartość wywożona.

Wyjaśniamy, ile razy w roku należy wywozić szambo i od czego zależy częstotliwość opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości. Z tego artykułu dowiesz się również kto kontroluje regularne opróżnianie szamb oraz jakie konsekwencje grożą w przypadku niedostosowania się do przepisów w tym zakresie, a także kto może dokonać opróżnienia i wywozu szamba.

Od czego zależy częstotliwość opróżniania szamba?

Częstotliwość wywożenia szamba zależy od wielu czynników, takich jak:

  • wielkość zbiornika;
  • liczba osób korzystających z niego;
  • intensywność korzystania z szamba, np. częstotliwość używania toalety czy kąpieli.

Przepisy wymagają, aby szambo opróżniane było adekwatnie do zużycia wody, nie może to być jednak rzadziej aniżeli raz na kwartał. Niezmiernie istotne, aby ustalić regularny grafik – może to pomóc m.in. w dobrej organizacji czasu i zapobiegnie nieopatrznemu przeoczeniu terminu. W przypadku większych zbiorników oraz intensywnego użytkowania może to być konieczne nawet częściej.

Warto również pamiętać, że częstsze wywożenie szamba pozwala uniknąć ewentualnych awarii, zapobiec przeciekaniu i zapewnić dłuższą żywotność zbiornika.

Kto jest uprawniony do wywozu szamba?

Usuwaniem oraz przewozem zawartości szamba zajmują się firmy asenizacyjne, które muszą być w tej kwestii wyspecjalizowane i posiadać odpowiednie uprawnienia. To m.in. pozwolenie na prowadzenie tej działalności, czyli na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na przewóz nieczystości płynnych. Za każdym razem skorzystanie z usług tego rodzaju firmy kończy się otrzymaniem dokumentów, które potwierdzają wykonanie takiej usługi – składają się na nie umowa z firmą oraz rachunki za usługę.

Kto odpowiada za ewidencję bezodpływowych zbiorników na nieczystości?

Ewidencja bezodpływowych zbiorników na nieczystości – szamb – leży w kompetencji gmin. To one mają obowiązek kontrolować czy zawartość tych zbiorników jest usuwana zgodnie z przepisami. Wspomniane wcześniej dokumenty należy okazać na każde wezwanie urzędu gminy. Co trzeba podkreślić – organ ten może wymagać regularnego dostarczania ich do urzędu. Co się z tym wiąże brak dokumentów, potwierdzających opróżnianie oraz wywóz szamba przez firmę z odpowiednimi uprawnieniami, zwykle skutkuje nałożeniem kary grzywny na właściciela szamba przez gminę. Kara ta może wynieść nawet 5000 złotych.

Gmina jest również uprawniona do tego, aby skontrolować fakt, czy szambo zostało wybudowane zgodnie z przepisami, a w szczególności w zakresie lokalizacji czy odległości od innych obiektów. Gmina może też skontrolować czy szambo jest szczelne i nie posiada nielegalnego odpływu. W przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, może na właściciela zostać nałożona  kara, a ponadto może on zostać też zobowiązany do natychmiastowej poprawy wszelkich uchybień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *