Jaka powinna być odległość szamba od domu?

odleglosc-szamba-od-domu

Usytuowanie na działce szamba należy dobrze przemyśleć. Chodzi tu zarówno o względy praktyczne – takie wygodne jego opróżnianie i bezpieczeństwo eksploatacji, jak również o względach prawnych lokalizacji szamba na przydomowej działce.

Podpowiadamy, w jakiej odległości od domu można zainstalować szambo, a także jakie inne odległości powinny zostać zachowane, jeśli decydujemy się na przydomowe szambo. Wyjaśniamy również, w jaki sposób lokalne warunki wpływać mogą na te odległości.

Usytuowanie szamba na działce przydomowej – kwestie prawne

Przepisy prawne obowiązujące z Polsce dokładnie określają, gdzie może się znajdować szambo przydomowe. Po pierwsze – nie może ono być usytuowane zbyt blisko domu. Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od studni z wodą pitną, jeśli takowa znajduje się na naszej działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Bardzo istotna jest też odległość szamba od granicy działki.

Poniżej przedstawiamy odległości, jakie powinny zostać zachowane pomiędzy szambem a innymi ważnymi obiektami:

  • zgodnie z przepisami budowlanymi w Polsce odległość szamba od domu musi wynosić przynajmniej 5 m – należy podkreślić, iż liczy się tą odległość pomiędzy ścianą szamba, która znajduje się najbliżej domu;
  • zgodnie z ustawą szambo przy domu jednorodzinnym, którego pojemność nie przekracza 10 m3, musi się znajdować co najmniej 5 m od drzwi oraz okien budynków mieszkalnych – w tym przypadku odległość także jest liczona od tej ściany szamba, która znajduje się najbliżej drzwi i okien;
  • odległość szamba od granicy działki musi wynosić przynajmniej 2 m – odległość ta liczona jest od ściany szamba, która znajduje się najbliżej granicy działki;
  • odległość od studni, która jest przeznaczona do poboru wody pitnej musi wynieść co najmniej 15 m – w tym przypadku również odległość liczy się od tej ściany szamba, która położona jest najbliżej studni;
  • minimalna odległość szamba od rurociągów z gazem lub wodą musi wynosić przynajmniej 1,5 m;
  • w przypadku przewodów elektrycznych wymagane jest zachowanie minimum 0,8 m odstępu.

Lokalizacja szamba na działce w zależności od warunków terenowych

Należy jednak pamiętać, że te wymienione powyżej poszczególne odległości mogą się różnić w zależności od przepisów lokalnych, zawartych np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy też w innych dokumentach planistycznych, które uwzględniają warunki glebowe, terenowe oraz sanitarne.

Decydując się zatem na budowę nowego szamba, warto skonsultować się z właściwymi organami (np. miejscowym urzędem gminy) w celu uzyskania informacji na temat lokalnych przepisów i norm sanitarnych. W przypadku istniejącego już szamba, warto upewnić się, że zostało ono zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców domu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą producenta szamb!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *